ERASMUS+ Проект "BIBLIO"

Европейска програма: Erasmus + К2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSA

Проектът „BIBLIO: Boosting digital skills and competences for librarians in Europe“ е насочен към придобиването на професионална квалификация и на цифрови умения на библиотечните специалисти, чрез създаване на система за оценка на знанията и уменията, възмомжностите за обучение, както и валидирането и признаването на придобити такива.

Проект BIBLIO обединява 10 партньори от пет държави, като в партньорската мрежа участват секторни организации - национални и международни библиотечни мрежи и организации; VET доставчици /ЦПО/, университет и две европейски мрежи в областта на цифровите умения и библиотечните специалисти.

Координатор: Алтео Валентини

Координатор от страна на УниБИТ: проф. дфн Иванка Янкова

Партньори:

  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – BARI, ITALY
  • ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE – ROME, ITALY
  • EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL- FOLIGNO, ITALY
  • CENTER FOR VOCATIONAL TRAINING TO UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES – SOFIA, BULGARIA
  • GLOBAL LIBRARIES BULGARIA FOUNDATION – SOFIA, BULGARIA
  • SIA DMG – RIGA, LATVIA
  • KULTURAS INFORMACIJAS SISTEMU CENTRS – RIGA, LATVIA
  • HELLENIC OPEN UNIVERSITY – PATRAS, GREECE
  • ALL DIGITAL AISBL – BRUXELLES, BELGIUM
  • Public libraries 2030 - BRUXELLES, BELGIUM

За повече информация следете уебсайта на проекта https://www.biblio-project.eu/

И страницата в социалните мрежи: https://www.facebook.com/DigitalBiblio

Времетраене на проекта: 36 месеца.