Полезни връзки

 

Официален уеб сайт на УниБИТ

Ваня Фотева   https://unibit.bg 

 

 
 

Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО)

https://www.navet.government.bg/ 

 

 

Агенция по заетостта

 https://www.az.government.bg/ 

  

 

 

Асоциация на университетските библиотеки

   http://aub-bg.org/ 

 

 
 

Министерство на образованието и науката

  http://www.mon.bg/