Минали обучения

Професионален курс за Длъжностно лице по защита на личните данни (код НКПД 24226108)

 Центърът за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии и Информейшън консултинг офис организират съвместен професионален курс за Длъжностно лице по защита на личните данни (код НКПД 24226108), който ще се проведе на 12 и 13 декември 2019 г.

Цена за участие: 600 лева без ДДС  /включва лекции, консултации, учебни пособия и материали в електронен вид, кафе – паузи, сертификат за участие в курса/

Loading...

Tридневен курс на тема „Превантивно опазване и съхраняване на писмено наследство“

 

ЦПО към УниБИТ организира тридневен курс на тема „Превантивно опазване и съхраняване на писмено наследство“ с лектор ас. д-р инж. Искра Цветанска. Курсът ще се проведе в периода 20 – 21 ноември 2019 г. (вкл.). В края на курса, включилите се получават сертификат  за участие.

 Основни акценти в обучението:

1. Екологични подходи при опазване и съхранение на колекции.

2. Превантивна консервация и метод на т.н. малка реставрация.

3. Активна реставрация и възстановяване.

4. Обезпрашаване, дезинфекция и механично почистване.

5. Защита и възстановяване при наводнения и пожари..

 

Заявлението може да изтеглите от тук: https://drive.google.com/file/d/1Zrpx6K7NE5FCtz0khpAwyXY2jQHjIyZG/view

Снимка на Цпо Към Унибит.

КУРСОВЕ НА ТЕМА <ПУБЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ>, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЦПО КЪМ УНИБИТ

 

Център за професионално обучение към УниБИТ организира курсове на тема "Публично поведение", които ще се проведат от хабилитирани преподаватели и водещи специалисти в областта на медийния имидж и протоколната дейност в рамките на 3 дни (петък, събота и неделя) с продължителност по 8 часа. 

Успешно преминалите обучението ще получат сертификат!

Такса за участие: 350 лв.

Желаещите могат да подадат своите заявления на адрес: 

гр. София, бул. "Цариградско шосе" 119, ет. 3, каб. 315

Лице за контакт: 

Деница Димитрова - технически секретар

0887 177 887