Cart

Четвъртък, 26 Юли 2018

Свидетелствата за професионална квалификация

На 26.07.2018г. от 13:00 часа в Народна библиотека "Иван Вазов" гр. Пловдив бяха връчени Свидетелствата за професионална квалификация на успешно преминалите квалификационния курс  библиотекари от гр. Пловдив и областта.
Четвъртък, 26 Юли 2018