Нашата локация

За ЦПО към УниБИТ


Център за професионално обучение  (ЦПО) към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е лицензиран от  Национална Агенция за Професионално  Образование и Обучение към Министерския съвет   с  Лицензия  № 2015121282   от 24.02.2016 г.  

Центъра провежда лицензирани курсове  в град София и в страната, като всеки един от специализираните курсове Ви отваря допълнителна врата за професионална реализация на трудовия пазар.

Курсистите имат реалната възможност да се потопят в атмосферата на работната обстановка още по време на самото обучение.

Преподавателите, провеждащи обученията по различните специалности са висококвалифицирани специалисти в областта си с дългогодишен опит.

ЦПО към УниБИТ предлага възможност за  професионално обучение с ваучери по всички лицензирани към Центъра професии, както и по ключовите компетентности- дигитална грамотност и изучаване на английски език.

****Предлаганите от нас професии може да намерите тук. ****

 

ОСНОВНА ЦЕЛ

Нашата основна цел е да постигаме качествено професионално образование и обучение, което да  съответства на търсенето на пазара на труда.

 

Цели:

  • Да се консултират учащи или наскоро завършили средно образование лица до 24 години на които предстои да направят избора в кариерното си развитие, да вземат решения за избор на висшето и/ или професионално образование, обучение и работа.
  • Да се провеждат информационни срещи с безработни лица над 18 години на които да бъдат представени възможностите  за придобиване на професионална квалификация, отговаряща на търсенето на пазара на труда.
  • Да се консултират лица, желаещи да изберат нова насока на кариерното си развитие, да направят правилен избор за нова работа или професионално начинание отговарящи на техните изисквания

МИСИЯ

Нашата мисия е да популяризираме   възможностите за професионална  квалификация пред  безработни лица, наскоро завършили средно образование лица, нуждаещи се от насоки за професионално ориентиране, служители на организации нуждаещи се от по-високо ниво на квалификация, граждани търсещи собствено усъвършенстване и квалификация.

ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

Развитието на Центъра за професионално обучение като съвременна модерна институция, отговаряща на европейските стандарти за високо качествено професионално обучение, което да се осъществява  в контекста на ученето през целия живот с цел  осигуряване на ефективна интеграция и реинтеграция на човешките ресурси на пазара на труда.