Нашата локация

Професия "Оператор на компютър"

Професионалното обучение за продобиване на професионална квалификация по специалност “Текстообработване” е с продължителност от 330 учебни часа (до 6 месеца). Обучението протича в две форми на обучение: дневна и вечерна.

Кандидатите трябва да имат завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване.

Професионалното обучение завършва с изпит по теория и практика. Успешно преминалите курса на обучение ще получат Свидетелство за професионална квалификация по професия «Оператор на компютър».

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Loading...