Нашата локация

Професия "Сътрудник в маркетингови дейности"

Професионалното обучение за продобиване на професионална квалификация по специалност “Маркетингови проучвания” е с продължителност от 660 учебни часа (до 1 година). Обучението протича в три форми на обучение: дневна, вечерна и дистанционна.

Кандидатите трябва да имат завършен първи гимназиален етап (или завършен X-ти клас) .

Професионалното обучение завършва с изпит по теория и практика. Успешно преминалите курса на обучение ще получат Свидетелство за професионална квалификация по професия «Сътрудник в маркетингови дейности».

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Loading...