Нашата локация

Професия "Графичен дизайнер"

Професионалното обучение за продобиване на професионална квалификация по специалност “Графичен дизайн” е с продължителност от 960 учебни часа (около 1,5 година). Обучението протича в три форми на обучение: дневна, вечерна и дистанционна.

Кандидатите трябва да имат минимум завършено Средно образование или придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование.

Професионалното обучение завършва с изпит по теория и практика. Успешно преминалите курса на обучение ще получат Свидетелство за професионална квалификация по професия «Графичен дизайнер».

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Loading...